Skip Navigation
*To search for student contact information, login to FlashLine and choose the "Directory" icon in the FlashLine masthead (blue bar).

Graduate Students

Chemical Physics Interdisciplinary Program Graduate Students

Angelo, Joseph
Bergquist, Leah
Borshch, Volodymyr
Chang, Kai-Han
Cheng, Cheng
Cheng, Hsien-Hui
Coutino Soto, Pedro
Cui, Yue
Culbreath, Christopher
Finnemeyer, Valerie
Gandhi, Sahil
Gao, Kun
Gimenez, Vianney
Glazar, Nikolaus
Guo, Tianyi
Guo, Yubing
Gutierrez, Karla
Honaker, Larry
Jamali, Afsoon
Jiang, Jinghua
Karaszi, Zoltan
Kemiklioglu, Emine
Kim, Min Su
Kim, Young Ki
Kolacz, Jakub
Konya, Andrew

Kress, Oliver
Lazo Martinez, Israel
Lee, Da-Wei
McGinty, Colin
Minkowski, Fred
Moheghi, Alireza
Mukherjee, Souptik
Nemati, Hossein
Nguyen, Thanh Son
Peng, Chenhui
Pevnyi, Mykhailo
Salili, Muhammad
Sharma, Anshul
Shi, Shuojia
Varanytsia, Andrii
Varga, Michael
Wang, Hao
Wang, Mengfei
Weng, Libo
Xiang, Jie
Yan, Huan
Zhang, Cuiyu
Zhao, Lei
Zhou, Shuang
Zhou, Xiaochen